Hoe meldt u zich aan voor ergotherapie?

Ergotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing van een arts nodig is.
Maar bent u verwezen door uw huisarts, dan is dat ook mogelijk. Wilt u een afspraak? Neem dan gerust contact op.

Wat zijn de kosten voor ergotherapie?

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Iedere zorgverzekeraar vergoedt tien behandeluren per kalenderjaar. De kosten van uw behandeling(en) tellen wel mee voor het eigen risico. Ergopraktijk De Jong heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Mogelijk heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op meer uren ergotherapie. Om te weten of dat voor u van toepassing is, kunt u het beste de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering nakijken.
Op de website van Independer (www.independer.nl) vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars en de maximale aanvullende vergoeding voor ergotherapie.
Hulpmiddelen die ik mogelijk adviseer, worden voor een deel vergoed uit de Zorgverzekeringswet of de Wmo. Kleine hulpmiddelen zijn veelal voor eigen rekening.

Aanmelden

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u direct contact opnemen via de mail of via telefoon (06 – 20 29 89 81).
Tijdens behandeluren is het mogelijk dat ik de telefoon niet op kan nemen. Wanneer u uw naam en telefoonnummer inspreekt, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Voor verwijzers

Ergotherapie is direct toegankelijk; een verwijzing is daarom niet noodzakelijk. Wilt u een cliënt naar mijn praktijk verwijzen, dan kan dat op een van de volgende manieren:

 

Praat mar Frysk