Langdurig herstellen na corona

De meeste mensen met corona hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder speciale medische behandeling. Een klein percentage wordt ernstiger ziek en moet in het ziekenhuis worden opgenomen.

Er is een groeiende groep mensen die na drie maanden nog steeds klachten heeft. Klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, benauwdheid, vergeetachtigheid e.d. Deze langdurige coronaklachten noemen we ook wel Post-COVID).

Bij welke problemen kan ik helpen?

Er is een indicatie voor ergotherapie wanneer u problemen ondervindt bij dagelijkse activiteiten als gevolg van:

 • (ernstige) vermoeidheid en energieproblemen
 • cognitieve problematiek, zoals geheugen- en concentratiestoornissen
 • longproblemen en benauwdheidsklachten
 • psychische klachten en slaapproblemen
 • werkhervatting en opbouwen van belastbaarheid in het werk
 • (over)belasting van de mantelzorger

Wat kan ik  voor u betekenen bij Post-COVID?

Bij Post-COVID loopt u waarschijnlijk tegen diverse beperkingen aan, die per persoon erg kunnen verschillen. We kijken daarom samen eerst naar waar u behoefte aan heeft. Als dat duidelijk is, kan ik u helpen bij bijvoorbeeld:

 • een goede dagstructuur te maken
 • een beter evenwicht in uw energiebalans te vinden
 • te leren omgaan met cognitieve beperkingen door andere strategieën of compensatiemogelijkheden aan te leren
 • het opbouwen van de belastbaarheid in werk
 • het aanpassen van werkomstandigheden zoals werkplek en werktijden

Praktisch

De zorg voor mensen met Post-COVID valt niet onder de basiszorg. Daarvoor is een aparte regeling getroffen die Paramedische Herstelzorg heet. Om daar gebruik van te kunnen maken, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist, behalve als de besmetting langer dan 6 maanden geleden is. Dan kan gebruik gemaakt worden van ergotherapie in de basisverzekering (10 uur vergoeding per kalenderjaar).

Omdat gebleken is dat bij Post-COVID het werken in kleine groepjes effectiever is wordt van juli 2022 alleen nog groepsbehandeling gedaan (max. 3 per groep). Daarnaast helpt het de wachtlijst verminderen.

Praat mar Frysk