Mijn manier van werken

Ik ben Nella de Jong, vrijgevestigd ergotherapeut. Een afwisselende loopbaan in zorg en welzijn heeft me op vele manieren laten zien dat het belangrijk is dat mensen de gelegenheid krijgen hun leven zo in te richten zoals ze zelf willen. Daar waar dat niet kan, ontstaan knelpunten, met alle gevolgen van dien voor kwaliteit van leven.

Ik hoop als ergotherapeut mensen te helpen doelen te bereiken en regie over het eigen leven (terug) te nemen. En dat is het meest effectief wanneer het aansluit op uw dagelijks leven. In uw thuissituatie, in de wijk waar u woont, of op uw werk.

Mijn stijl van werken is enthousiast, betrokken en doelgericht. Kenmerkend is vooral mijn brede kijk, en het denken in mogelijkheden.

Samenwerking met andere zorgverleners

Om mijn werk goed te kunnen doen, overleg ik soms – met uw toestemming – met andere betrokken zorgverleners. Zoals fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, thuiszorg of huisarts.
Ik werk samen met elke zorgverlener die bij uw situatie betrokken is. Vaste samenwerkingsverbanden zijn er onder andere met:

 • Buurtzorgteams
 • Het Friese Land
 • Fysiotherapie Rengerslaan
 • Diëtistenpraktijk Foodcare Anita Helfrich
 • Longfysiotherapie MCL

Speciale aandachtsgebieden

Ergotherapeuten zijn breed opgeleid, maar onderstaande thema’s hebben mijn speciale aandacht:

 • ouderenergotherapie
 • valpreventie
 • woningaanpassingen
 • reumatische aandoeningen
 • vermoeidheid na infectieziekten

Bezoeklocaties

Voel je Goed Centrum,
     Fonteinland 7,
     8913 CZ Leeuwarden

Gezondheidscentrum RengersState,
     Rengersstate 2a, Leeuwarden

Gezondheidscentrum De Brug,
     Skrok 5, Leeuwarden

Ergopraktijk De Jong is aangesloten bij

 • Ergotherapie Nederland (landelijke beroepsvereniging)
 • NHPR Gezondheidsprofessionals in de Reumatologie

Registraties

 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Gecertificeerd voor Directe Toegankelijkheid
 • Kamer van Koophandel nr. 65424824

Contactgegevens

      info@ergopraktijkdejong.nl
      06 – 20 29 89 81

Praat mar Frysk