Werkwijze

Back

Werkwijze

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000004
cameraFNumber (float): 8.000000
cameraFarClip (float): 7750.000000
cameraFarRange (float): 50000.000000
cameraFocalLength (float): 25.000000
cameraFov (float): 71.026428
cameraNearClip (float): 1667.913940
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 2830.657715
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 3507, 2244]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3507, 2244]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MultiMatteElement.B (half)
MultiMatteElement.G (half)
MultiMatteElement.R (half)
R (half)
VRayExtraTex_AO.B (half)
VRayExtraTex_AO.G (half)
VRayExtraTex_AO.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
22. Steunkousen aantrekken maxresdefault

Wanneer is ergotherapie zinvol?

Ergotherapie is paramedische vorm van zorg, dat wil zeggen ‘aanverwant aan de geneeskunde’. Ergotherapie richt zich echter niet op de ziekte zelf, maar op de gevolgen die het heeft voor het dagelijks leven. Een ergotherapeut kijkt dan ook niet als eerste naar de symptomen zelf, want dat is de deskundigheid van de arts of verpleegkundige. Bij ergotherapie maakt het in eerste instantie niet zoveel uit welke aandoening of ziekte u heeft. Belangrijker is om te weten welke beperkingen het oplevert bij uw dagelijkse bestaan.

Ziektebeelden waar ergotherapie vaak bij wordt betrokken:

  • Neurologische aandoeningen, zoals beroerte, MS, Parkinson, of ALS
  • Klachten aan het bewegingsapparaat, zoals artrose, reuma, heup en knieoperaties
  • Chronische aandoeningen zoals COPD, hart- en vaatziekten en visus of gehoorbeperkingen

Wat kan een ergotherapeut voor u doen?

Afhankelijk van het probleem gaat de ergotherapeut, samen met u, als volgt te werk:

  • Onderzoek naar of u iets weer opnieuw aanleren kunt. Praktische oefening en adviezen staan dan op de voorgrond.
  • Kunt u een activiteit niet meer zo uitvoeren als u gewend was, dan kijken we of u het op een andere manier kunt leren. De behandeling richt zich dan op het zoeken van andere, alternatieve manieren.
  • Lukt dat allemaal niet, dan kijken we samen met u of een hulpmiddel kan helpen de beperking te verminderen. Soms is dan ook het aanpassen van de woonomgeving nodig, zoals kleine verbouwingen of andere inrichting.

Wanneer in het kader van de behandeling of advisering hulpmiddelen of andersoortige voorzieningen moeten worden aangevraagd bij bijv. de WMO of uw zorgverzekeraar, dan kan de ergotherapeut dit samen met u of uw mantelzorgers in gang zetten.