Voor verwijzers

Back

Informatie voor verwijzers

Indicatie ergotherapie

Ergotherapie richt zich op behandeling van de gevolgen van een aandoening en is geïndiceerd wanneer de uitvoering van de dagelijkse activiteiten beperkt worden, ongeacht het onderliggende ziektebeeld.  Behandeldoel is het weer zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen en activiteiten in eigen woon-, leef- en werkomgeving.

Verwijzing

Ergotherapie is direct toegankelijk (DTE). Een verwijzing is daarom niet nodig.  In bijzondere situaties (bij complexere ziektebeelden om externe omstandigheden) is een verwijzing door de huisarts aanbevolen. Van de screening Direct Toegankelijke Ergotherapie wordt (met instemming van de cliënt) een korte rapportage aan de huisarts verzonden.

Kosten

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering en wordt 100% vergoed tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering meer uren ergotherapie. Ook zijn er verzekeraars die ondersteuning voor mantelzorgers (o.a. bij dementie) vergoeden. Cliënten kunnen dat het beste nalezen in de polis.

Voor verwijzing kunt u hier een verwijsformulier downloaden. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk.