Wat doen we?

 

Ergopraktijk de Jong biedt praktische en doelgerichte ergotherapie in de stad Leeuwarden. Ik richt mij op volwassenen en ouderen met beperkingen in en om het huis.

Ergotherapie kan helpen deze beperkingen te verminderen. Het gaat dan niet direct om de ziekte zelf, maar om de praktische gevolgen. Ergotherapie helpt handzame oplossingen te vinden om de dagelijkse dingen gemakkelijker uit te kunnen voeren.

Bij voorkeur vindt de behandeling plaats waar het probleem zich voordoet, en dat is meestal in de thuissituatie. Mijn uitgangspunt is uw wens en de doelen die u wilt bereiken.

Omdat u zelf vaak het beste weet waar het probleem ligt.

Actueel 

 

Update corona beleid (8.5.2020)

I.v.m. de nieuwste ontwikkelingen zijn voor de komende tijd de volgende maatregelen van toepassing:

  • Het landelijk hygiëneprotocol voor de eerstelijns zorg wordt gevolgd
  • Wanneer een consult op afstand mogelijk is, dan heeft dat de voorkeur
  • Bij alle fysieke contacten is anderhalve meter afstand regel het uitgangspunt
  • Voorafgaand aan een fysiek contact wordt gevraagd naar eventuele klachten en symptomen bij de cliënt of huisgenoten
  • In beginsel zijn bij het huisbezoek zo weinig mogelijk mensen aanwezig.
  • Handschoenen worden gedragen zolang dat mogelijk is, mondkapjes worden gedragen wanneer de anderhalve meter niet mogelijk is.

Wanneer de situatie daar aanleiding toegeeft kan het beleid veranderen. Dit bericht zal dan worden aangepast.